4 Nguyên tắc cơ bản trong nông nghiệp hữu cơ

Theo Tổ chức Nông nghiệp hữu cơ Quốc tế (IFOAM) có bốn nguyên tắc cơ bản trong nông nghiệp hữu cơ đó là Sức khỏe, Sinh thái, Công bằng và Cẩn trọng. Vì chúng thể hiện những đóng góp mà nông nghiệp hữu cơ cớ thể mang lại cho thế giới và tầm nhìn cải thiện tất cả nền nông nghiệp trong bối cảnh toàn cầu.

Nguyên tắc sức khỏe:

Nguyên tắc này chỉ ra rằng sức khỏe của các cá nhân và cộng đồng không thể tách rời khỏi sức khỏe của hệ sinh thái- đất khỏe mạnh tạo ra cây trồng khỏe mạnh, từ đó giúp tăng cường sức khỏe của động vật và con người.

Nguyên tắc sinh thái:

Nông nghiệp hữu cơ muốn tồn tại phải dựa trên hệ sinh thái tự nhiên, canh tác, sống và làm việc gắn liền với đời sống thiên nhiên. Sản xuất phải dựa trên cơ sở quá trình sinh thái và tái chế.

Nguyên tắc công bằng:

Nông nghiệp hữu cơ cần xây dựng trên mối quan hệ đảm bảo sự công bằng giữa môi trường chung và cơ hội sinh sống của các loài sinh vật. Công bằng được thể hiện bởi sự bình đẳng, tôn trọng, công lý và sự quản lý của thế giới chung, cả giữa con người và các mối quan hệ của họ với các sinh vật sống khác.

Nguyên tắc cẩn trọng:

Nông nghiệp hữu cơ nên được quản lý theo hướng phòng ngừa một cách có trách nhiệm, nhằm bảo vệ môi trường cũng như sức khỏe, hạnh phúc của các thế hệ hiện tại và tương lai.

0 Bình luận

Gửi ý kiến của bạn cho chúng tôi
popup

Số lượng:

Tổng tiền:

Hotline: 024 3640 8795
zalo